Problematika »Mačkove poti«

 

Markacijski odsek PD Idrija podaja informacijo, oz. pojasnila k vprašanjem, ki v zadnjem času vse pogosteje prihajajo na naš naslov.

 

Gre za t. i. »Mačkovo pot«, to je stezo, ki vodi na Hleviše (začetek na cesti Idrija – Vojsko, malo pred Bevkom, na Kodrovem rovtu pa se priključi na planinsko pot).

Poudarjamo, da ta pot ni uvrščena v kataster planinskih poti, zato tudi ni v pristojnosti našega društva.

Planinsko društvo Idrija torej ni skrbnik te poti, je ne vzdržuje in zanjo ne odgovarja.

 

Opozorilo:

Kljub temu uporabnike te poti opozarjamo, da je pot zlasti v neugodnih vremenskih razmerah zahtevna in nevarna.

 

Pojasnilo:

Pot zlasti v spodnjem koncu preči strmo pobočje nad cesto, kjer je ob mokri, oz. zasneženi podlagi velika nevarnost zdrsa, poleg tega je brežina posejana s številnimi nestabilnimi skalami, dodatno oviro pa predstavljajo pogosto podrta drevesa. Steza je sicer deloma označena z Knafelčevimi markacijami, kar pa ni delo naše markacijske skupine. Gre za akcijo posameznikov in neupravičeno uporabo zakonsko zaščitene Knafelčeve markacije (rdeče-belih krogcev). Označevanje planinskih poti je sicer urejeno v okviru Zakona o planinskih poteh (ZPlanP), ki med drugim,  v primeru novih posegov, zahteva tudi soglasje lastnika zemljišča. To pa tu zagotovo ni bilo pridobljeno, ker se je lastnik zemljišča pred časom že pritožil zaradi motenja posesti.

Naši hribi so polni raznih poti in steza, katerih večina ni markiranih in v tem smislu planinskih. Nikakor ne nasprotujemo urejanju in označevanju teh poti, vendar brez uporabe »divjih« markacij in drugih planinskih označb kjerkoli in zgolj za popoldansko zabavo. Kdor ima veselje do takega dela je vabljen, da se pridruži našemu odseku in opravi izpit za markacista, ki je edini tudi strokovno usposobljen za označevanje planinskih poti. Smisel markirane planinske poti je v tem, da uporabnike varno vodi do izbranega cilja. Kakršnokoli nepooblaščeno risanje krogcev kar povprek predstavlja tudi kršitev zakona in vodi zgolj do splošne zmede in nesporazumov. Kako bi v tem primeru izgledalo, če bi proti Hlevišam markirali več kot dvanajst možnih pristopov po vseh obstoječih stezah? Naš markacijski odsek redno skrbi in vzdržuje okrog 120 km planinskih poti na območju idrijske občine. Poti so smiselno speljane in sistematično urejene. Menimo, da je markiranih poti, ki obiščejo večino planinsko zanimivih točk v naši okolici dovolj, zato tudi ne podpiramo nadelave novih planinskih poti, širitve omrežja in markiranja vsepovprek. To je tudi odgovor tistim, ki nas pogosto sprašujejo, zakaj ni planinska pot speljana prav na vsak lokalni vrh ali kucelj. Včasih je pač prav, da kakšen kotiček pustimo tudi bolj prvinski in odmaknjen.

 

Za boljšo predstavo, katere planinske poti vzdržuje PD Idrija prilagamo povezavo na seznam odsekov in pripadajoče izseke zemljevidov.

 

Načelnik odseka: Primož Štucin                                                        Idrija; 12. 3. 2011